«Усі відповіді всередині нас!», — а запитання допомагають зазирнути всередину себе.

«Чарівні запитання» — це путівник із застосування запитань, які джерелом суперсили,  — простору самовідновлення й «зарядки своїх батарейок».

Чарівні запитання творять дива! Вони дають змогу отримати доступ до ресурсів і активізувати їх для досягнення запланованого результату; перезавантажують фокус уваги на те, що добре; ніби всередині  «запалюють вогонь віри» у власні сили; наснажують до змін; налаштовують мозок шукати «правильні відповіді».

Чарівні запитання зігрівають серце, пробуджують стан натхнення, осяяння, захопленості та бажання щось робити. За допомогою чарівних запитань людина черпає силу з минулого і майбутнього для теперішнього.

Поміркуйте над тим, які запитання ви ставите своїм близьким, колегам, клієнтам щодня? Ваші запитання:

 • пробуджують енергією чи, навпаки, знесилюють;
 • окрилюють, дають імпульс до дій, до змін чи змушують почуватися винними;
 • зміцнюють взаємини чи створюють напругу;
 • спонукають шукати відповіді та ведуть до бажаних результатів або такі, що блокують мислення й дії;
 • вони допомагають зростанню бізнесу чи його гальмують;

У посібнику висвітлена інформація щодо того, як наснажувати людей, використовуючи запитання, що наповнюють їх вірою в себе та енергією; наведено понад 20 вправ.

Психологічний інструментарій буде корисним для самовідновлення, самопідтримки та самокоучингу, для проведення коучингових сесій, груп взаємопідтримки, індивідуальних консультацій, групових занять, тренінгів, психологічних ігор тощо.

Психологічний інструментарій «Чарівні запитання» дає змогу:

 • зацікавити, поліпшити настрій, активізувати ресурси, створити інтригу, використовуючи потенціал чарівних запитань;
 •  «запалити вогонь віри» у себе, навчитися спрямовувати енергію для досягнення бажаного;
 • задіяти праву півкулю мозку в процесі консультування, що збільшує потенціал клієнта;
 • самостійно шукати відповіді замість пасивного отримання «готових рецептів»;
 • активізувати обмін думками, ідеями та досвідом між учасниками групи;
 • наснажити клієнта або групу (напр., запропонувавши витягнути 1–2 картки «На яке чарівне запитання відповісти зараз, щоби «зарядити свої батарейки?»);
 • переключити увагу на щось інше або розрядити напружену ситуацію (напр., запропонувавши витягнути 1–2 картки «На яке чарівне запитання відповісти зараз, щоби розслабитися й поліпшити емоційний стан?»);
 • навчитися застосовувати ресурсні запитання для поліпшення власного настрою, здоров’я, стосунків, результатів діяльності, якості життя загалом.

У посібнику описано понад 20 вправ, є можливість конструювати інші варіанти використання карток, розробляти нові техніки або адаптувати наявні. Простір для дослідження і творчості невичерпний!

Приклади застосування карток

Для себе, для зміцнення внутрішніх опор, самовідновлення, самонаснаження. Щодня обирайте з колоди наосліп 1–3 випадкові картки: «На які запитання я шукатиму сьогодні відповіді?». Упродовж дня осмислюйте відповіді на них, ніби розмовляючи зі собою. Відповіді записуйте у свій щоденник.

Під час тренінгу:

 • Учасники малих груп витягують 5–7 чарівних запитань і обговорюють відповіді на них. Результати спільної роботи презентують усій групі.
 • Кожний учасник тренінгу витягує наосліп картку з запитанням, осмислює відповідь. Завдання полягає в тому, щоб запитати якомога більшу кількість інших учасників тренінгу та почути їхню відповідь. Можна рухатися приміщенням.
 • Міні-експеримент у парах. Завдання: пригадати або сформулювати ціль, яку вони хочуть досягти; визначити рівень своєї енергії «тут і тепер» за 10-бальною шкалою (0 – немає енергії, 10 – максимум енергії); обрати наосліп кілька чарівних запитань із колоди, дати відповіді них; знову визначити рівень своєї енергії. 
  Результати міні-експерименту обговорити в парах та поділитися враженнями з іншими учасникам тренінгу.

Під час індивідуального консультування:

 • Пропонувати клієнту під час консультації у відкриту або наосліп вибирати чарівні запитання, коли потрібно «підзарядити батарейки».
 • Не знаєте, з чого почати розмову чи як продовжувати? Запропонуйте клієнту витягнути наосліп чарівну картку: «На яке запитання мені потрібно дати відповідь насамперед?». Клієнт дає відповідь на це запитання.
 • Чарівні запитання як ресурсне домашнє завдання. Виберіть для клієнта декілька запитань, на які він має відповісти до наступної сесії. Картки з запитаннями можна сфотографувати.

Під час проведення психологічних ігор:

Запитання колоди можна використовувати в процесі гри ніби «підказки Всесвіту». Наприклад, запропонувати обрати наосліп картку «На яке запитання мені потрібно дати відповідь, щоби пробудити власні ресурси і досягти бажаного якнайкраще / якнайшвидше?».

У роботі з метафоричними асоціативними картами (МАК):

 • Оберіть у відкриту із сюжетної колоди МАК дві карти, як відповіді на запитання: «Що відбувається зараз?» і «Яким я бачу образ уже вирішеної ситуації?». Далі наосліп оберіть кілька чарівних запитань, відповіді на які наповнять вас суперсилою для руху до бажаного?». Опрацюйте відповіді.
 • Оберіть у відкриту із сюжетної колоди дві карти, як відповіді на запитання: «Яка/ий я є зараз?» і «Якою/им я хочу бути?». Наосліп оберіть кілька карт із колоди «Чарівні запитання»: «На які запитання мені потрібно знайти відповіді, щоби наблизитися до свого бажаного образу?». Опрацюйте відповіді.

 

Покликання на вебсайт: https://pfp.lviv.ua/charivni_zapitannya/